neděle 6. října 2013

Dalibor Hlaváček

Ve čtyřdílném miniseriálu věnovanému představení jednotlivých kandidátů se vedle informací, které poskytli kandidáti sami, budu snažit dohledat co nejvíce dalších doplňujících podkladů, tzn. různé rozhovory, články, zajímavosti atd.

Prvním (dle abecedního pořadí) je nejmladší a zároveň možná i nejméně očekávaný kandidát - Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

        zdroj: www.airhouse.cz


Životopis:Volební program:


Navržen:


Tyto dokumenty jsou ke stažení také zde.


Další odkazy:

Za zmínku jistě také stojí, že Dalibor Hlaváček pochází z architektonické rodiny. Architektem je jeho otec, doc. Ing. arch. Michal Hlaváček, který v minulosti také působil na fakultě, kde vedl ateliér (aktuálně působí na Katedře architektury FSv ČVUT) a byl jím také jeho dědeček, prof. Ing. arch. Emil Hlaváček, DrSc., který spolupracoval s fakultou mnoho let (významnou měrou např. přispěl ke vzniku VCPD), a který shodou okolností zemřel v květnu letošního roku. 

Naopak s Ing. arch. Petrem Hlaváčkem (současný proděkan pro rozvoj na FA) v příbuzenském vztahu není.

Žádné komentáře:

Okomentovat