středa 2. října 2013

A co na to senát?

Těsně před tím, než zde uveřejním jména kandidátů, kteří se rozhodli kandidovat na děkana FA, dlužím Vám slíbené odpovědi členů Akademického senátu. A aby toho nebylo málo, další informací, kterou ještě o jeden krok oddálím to nejpodstatnější, ale kterou je ovšem bezesporu potřeba zmínit je dnešní změna složení studentské komory AS, kdy současného senátora Nurjona Borshiho, kterému z důvodu přerušení studia skončil mandát, nahradí dle výsledku jarních doplňovacích voleb Bc. Jakub Hoffmann (v současnosti student prvního ročníku navazujícího magisterského programu). Dodávám, že jeho působení v AS se víceméně (kromě souvisejících debat) zúží jen na samotný akt volby děkana, neboť Akademickému senátu končí funkční období na začátku prosince. O tom tady ale ještě bude řeč.

Zpět k samotným odpovědím senátorům. Nejsem si jist, co je toho přesně příčinou, ale stalo se, že i s pětidenní lhůtou, kterou jsem shodně všem 15 dotazovým senátorům poskytl, dorazilo pouze několik odpovědí. Jak jsem se dnes při návštěvě zasedání AS dozvěděl, některým mail spadl do spamu a nevšimli si ho. Podobných nečekaných problémů jsem se od založení blogu trochu obával a je to ode mne školácká žurnalistická chyba. Je to škoda, nicméně nedá se nic dělat, nyní už vzhledem k tomu, že jsou známá jména jednotlivých kandidátů, pravděpodobně nemá smysl v této anketě pokračovat a oněch několik odpovědí tak přináším níže. Otázky zněly:

1/ Co očekáváte od nového děkana?
2/ Na základě jakých priorit (programových, osobnostních, ...) se budete rozhodovat?


A/ Za pedagogickou část:

doc. Ing. arch. Jan Jehlík (místopředseda AS FA ČVUT)

1/ Schopnost s přehledem řídit fakultu s porozuměním její tradici i jejímu potenciálu. Otevřenost a přímost při jednání s pedagogy i studenty, osobní integritu, poctivost a sílu. Organizační schopnosti, přehled o aktuálních tématech vysokoškolského vzdělávání, znalost specifik a potřeb architektonické profese.

2/ Na základě prokázaných výše uvedených vlastností a schopností, na základě předloženého programu a na základě osobní prezentace a osobní historie.


doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. mne požádal, zda bych nemohl uveřejnit jeho odpověď pro Alfu č. 7/2013 (školní bulletin FA) s odůvodněním, že jeho názor je konzistentní: 

Nový děkan se stane hlavou mohutné veřejné instituce (přibližně 1700 studentů a 160
zaměstnanců). Musí mít proto přirozené charisma, vnitřní klid, vysokou morální integritu,
široký rozhled, reprezentativní vystupování a mravenčí píli. Zároveň však z individualisticky
laděné profese architekta vyplývá i neobyčejná názorová různorodost naší fakulty.
Děkan by proto měl být také otevřený a vnímavý k rozličným, mnohdy i protikladným
postojům; a s přínosem vlastního osobitého pohledu scelovat nesourodou masu do přehledné
strategie. Zkrátka humanista, demokrat, pragmatik, úředník a organizátor, který dovede fakultě vtisknout „tvář“.


B/ Za studentskou část:

Bc. Zdeňka Havlová (místopředsedkyně AS FA ČVUT)

1/ Očekávám reálný program bez líbivých hesel. Očekávám výrazně lepší podporu a spolupráci se studenty než tomu bylo dosud. Očekávám respektovanou osobnost, které uvěřím, že se bude snažit programu dostát. Očekávám jasný pohled na fungování školy do budoucna, který bude konkrétní a bez efektních vycpávek. Očekávám práci v týmu, kvalitní reprezentaci školy ven i dovnitř a pevnou ruku, co se týče nutných změn. Očekávám neúplatnost, upřímnost a nesobeckost, očekávám, že děkan bude vždy prezentovat školu dříve, než sám sebe.

2/ Ví toho kandidát dostatek o škole, aby mohl bez pauzy pokračovat ve skvěle nastartovaném zlepšování FA ČVUT prof. Zavřelem? Pokud je to postava mi známá, dokáži si představit, jak kvalitně vede tým a inspiruje spolupracovníky i studenty? Je to člověk, který je ochotný poslechnout si názor jiných, včetně studentů? Bude kandidát člověk školu konzervovat a bát se změn, nebo bude mít odvahu ji posunout dál? Je to člověk, kterého respektuji? Je to člověk, který se ke studentům chová jako ke kolegům na akademické půdě? Je kandidát ochotný věnovat naprostou většinu svého času škole, tj. zavřít svou architektonickou kancelář, pokud nějakou vede? Byla/nebyla by to škoda?
...
Budu se rozhodovat rovným dílem dle kvalitního programu, vystoupení na představení kandidátů, ale i dle toho, jak jsem kandidáta měla možnost poznat za svého působení na škole (pokud je to osoba ze vnitřku školy). Velmi důležitým je pro mne i to, zda kandidáta zajímá názor studentů, resp. zajímal třeba už před podáním kandidatury.


Bc. Lukáš Makovský

1/ Mimo jiné od nového děkana očekávám, že kriticky projde studijní plán a popřípadě ho změní tak, aby odpovídal jak požadavkům praxe, tak aby měl v rámci studia správnou posloupnost. Pak si myslím, že by měl děkan svou pozornost zaměřit na zahraniční výměny. Dnes už není pro studenty nijak obtížné vycestovat alespoň na semestr na zahraniční školu, v tomto si myslím, že je naše fakulta úspěšná. Naopak neúspěchem je podle mě to, že zahraniční studenti nejsou u nás zapojeni do výuky spolu s našimi studenty. V této oblasti by mělo být cílem maximální sdílení zkušeností. Pokud k nám budou jezdit skvělí studenti ze zahraničí, nenaučí se pouze oni něco nového, ale mohou o něco obohatit i řadu našich studentů, kteří spolu s nimi budou pracovat v rámci cvičení a ateliérů.

2/ Nedokážu jasně formulovat, podle jakého klíče se budu řídit. Zřejmě jak podle zmíněných osobnostních a programových kvalit, tak podle znalosti prostředí školy, renomé a manažerských schopností.


Ing. arch. Kateřina Nováková

1/ Především otevřené dveře a komunikaci, přátelský postoj a zájem o nové ideje, rozvíjející fakultu. Je dobré, aby děkan nahlédl rozmanitost zaměření a komplexitu školy od kvality pedagogů až po technické zázemí, jako je IT sféra a dílna. Neměl by podceňovat ani mezinárodní vztahy.

2/ Priorita programová se nemůže rovnat osobnímu přístupu a kouzlu a přirozené inteligenci. Děkan by měl mít organizační schopnosti a měl by být dobrý manažer, všestranného zaměření, FA ČVUT není jen o architektuře, ale její součástí je mnoho dílčích oborů, jejichž podporou se zkvalitňuje celá škola. 


Ing. arch. Jan Tesař

1/ Očekávám, že bude tuto školu reprezentovat nejen na úrovni ČVUT, ale i v rámci zahraničí, a že systematicky naváže na dobrou práci svého předchůdce.

2/ Všichni kandidáti se musí posuzovat komplexně. Uzavřít se v prioritách není zdravé.


__


Pokud ještě dorazí další odpovědi po dnešní uzávěrce, tj. 2. 10., pro úplnost je zde doplním.

Aktualizace 3.10.
Doplněny odpovědi Bc. Lukáše Makovského, člena studentské komory AS.

Žádné komentáře:

Okomentovat