úterý 15. října 2013

Čtvrteční škraloup

Původně jsem nezamýšlel jakkoli se blíže věnovat čtvrtečnímu veřejnému představení kandidátů. Předpokládal jsem, že zveřejnění záznamů jednotlivých projevů, které, jak jsem již avizoval na facebooku, nastane zkraje tohoto týdne, bude dostatečné.

O víkendu mi ovšem člen studentské komory Akademického senátu Jan Tesař poslal text s prosbou o jeho zveřejnění, jenž je reakcí na dotaz, který jeden ze studentů položil všem třem přítomným kandidátům na děkana, a jehož formulace se setkala s rozhořčeným postojem mnoha přítomných. 

I přes to, že se toto téma přímo netýká samotné volby, a tak trochu mne mrzí, že se pozornost přelévá od hlavního tématu, nevidím důvod, proč text nezveřejnit, a to zvláště, pokud jsem tak učinil u obou předchozích textů, které mi byly zaslány. Tím rozhodně nechci naznačit, že cokoli mi bude zasláno, to automaticky zveřejním, nicméně v tomto případě se jedná o velice důležité téma, které si určitou pozornost jistě zaslouží.

Než se dostaneme k samotnému textu, cítím potřebu nejprve zasadit celou záležitost do kontextu, který bohužel není z vyjádření Jana Tesaře zcela patrný. 

Student FA ČVUT Petr Štolba se postupně všech tří přítomných kandidátů zeptal, jak zajistí, aby "na škole neučili lidé, kteří mají profesní škraloup jako třeba architekt Radek Lampa v případě domu na Vinohradské ulici". Narážel tak zjevně na tento projekt architektonické kanceláře rala. Výrok asi nejvíce ze všech přítomných pobouřil architekta Jano Stempela, který na konci vyzval Petra Štolbu, aby se nepřítomnému Radku Lampovi veřejně omluvil s odůvodněním, že toto označení je v rozporu s etikou profese, že se nejedná o žádný škraloup, ale pouze o subjektivní názor Petra Štolby. Pokud je mi známo, k omluvě nedošlo. Níže text Jana Tesaře:Škraloup české architektury

Na veřejném vystoupení kandidátů na děkana FA ČVUT v Praze byl během diskuze vznesen dotaz, jak zamezit osobám majícím profesní škraloup, aby začaly na fakultě pedagogicky působit. Padlo konkrétní jméno (za jeho nepřítomnosti) a stavba, která za daný škraloup byla označena.

Student FA ČVUT, který dotaz vznesl, si neuvědomuje, že jeho chování je nejen v rozporu s profesním a etickým řádem, ale ani se nejedná o slušné vystupování hodné vysokoškolského studenta. Navíc svůj projev považoval za demokratické projevení osobního názoru.

Má-li česká architektura nějaký skutečný škraloup, potom je to vzájemná neúcta a nerespektování práce a rozdílného názoru mezi architekty. A toto chování je již mezi studenty! Zřejmě se tohoto škraloupu dlouho nezbavíme.

Ing. arch. Jan Tesař

__


Na závěr přikládám pro úplnost odkaz na Profesní a etický řád ČKA a také znění imatrikulačního slibu studenta ČVUT (článek 3).

1 komentář:

  1. Termín profesní škraloup, byl použit pouze v otázce kandidátu panu Plosovi. Mrzí mě, že to vyvolalo negativní reakce, kterých jsme byli po té svědky. Byl tedy použit pravděpodobně nevhodně. Avšak cítil jsem potřebu se vyjádřit, protože stavba které se tento výrok týkal jde podle mého názoru proti tomu, co jsem byl ve škole učen. Ono totiž dostavět 13 patrovou budovou vinohradský blok o přibližně 5-6 patrech je podle mě opravdu podivné.

    Petr Štolba

    OdpovědětVymazat