středa 21. srpna 2013

Poločas...

Blog je v provozu již cca měsíc a půl. Stručná bilance jeho dosavadní existence - téměř 2300 shlédnutí, 2 komentáře, 1 názor. Ano, diskuse se (zatím) nerozjela a blog plní spíše roli informačního kanálu. Nemyslím si ovšem, že je to v principu špatně, podobný scénář jsem ostatně tak nějak očekával. Nechci teď ani příliš pátrat, proč tomu tak je, koneckonců důvody si není těžké domyslet. Vysvětlením pravděpodobně bude koktejl několika faktorů. Jednak nejsem ostřílený žurnalista a také máme datum, jaké máme - je léto a všichni jsou žhaví z úplně jiných věcí, než je volba děkana. Důležité věci navíc obvykle také nevedou žebříčky oblíbenosti. A zvláště je-li jejich konkurentem modrá obloha a Slunce nad hlavou, je to těžký boj...

Zcela záměrně jsem v úvodu příspěvku použil slovo ´zatím´. Ona ta diskuse totiž stejně proběhne. Je přece jasné, že minimálně po uzávěrce kandidátek 2. 10. 2013 se o jednotlivých kandidátech mluvit bude. A teď nemyslím jen oficiální představení kandidátů chystané na 10. 10. 2013, ale především kuloární debaty (nejen) na půdě fakulty mezi studenty, pedagogy atd. To, oč ale v tuto chvíli běží hlavně, je, aby diskuse proběhla "včas" (tzn. dostatečně brzo před uzávěrkou) a nikoli až po ní, tedy v momentě, kdy bude už možnost ovlivnit prostřednictvím ní volbu mnohem menší.

Je asi už tradičním jevem, že ačkoli zde člověk o komentář téměř nezavadí, při osobním setkání a rozhovorech tváří v tvář jsem vždy „pod palbou“ a otázka, která se objevuje (teda vedle občasného dotazu, proč se tomuto tématu vlastně vůbec věnuji - tyto tazatele rovnou odkazuji na úvodní text tohoto blogu, neboť tam je vše, byť poměrně obecně, řečeno) nejčastěji, je jasná: „A už se ví, kdo to bude?“ A já všem stále stejně odpovídám: „Nevím“. Protože to vážně nevím.

Do uzávěrky kandidátek nyní zbývá také zhruba měsíc a půl. Dle dostupných informací zatím žádný kandidát skutečně neexistuje. Zjevně se vyčkává. Pravděpodobnou reakci některých z Vás, že to je v pořádku, protože je přece ještě spousta času, ovšem nesdílím. Představa, že se z někoho de facto "přes noc" stane jako mávnutím pověstného kouzelného proutku seriózní kandidát, k čemuž dosavadní vývoj volby zatím víceméně směřuje, je totiž naprosto mylná.

Proto se tedy pokusím ve "druhém poločase" přispět k tomu, aby se na vykolíkovaném hřišti objevili konečně také nějací hráči. O tom ale více až příště…

sobota 10. srpna 2013

Kdo vede školy architektury?

V předchozím příspěvku jsem uvedl, že by „ideální“ kandidát na děkana měl být architekt. Bral jsem to víceméně jako samozřejmost. Nicméně po několika rozhovorech a také ohlasech na facebooku už to tak jednoznačně nevidím a přimělo mě to také zjistit, jak to chodí jinde. Nejprve se podíváme po Česku.

V ČR máme nyní de facto již celkem deset škol vyučujících architekturu (zahrneme-li tedy i obor Zahradní a krajinářská architektura na brněnské Mendelově univerzitě) a skutečně je většinou vedou praktikující architekti:

> Praha
Škola architektury AVU – prof. Ing. arch. akad. arch. Emil Přikryl
Katedra architektury na VŠUP – doc. akad. arch. Bohumil Chalupníček
Fakulta architektury ČVUT – prof. Ing. arch. ir. Zdeněk Zavřel
Katedra architektury FSv ČVUT – doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc.
ARCHIP – Ing. arch. Regina Loukotová, Ph.D.

> Brno
Fakulta architektury VUT – doc. Ing. Josef Chybík, CSc.
Ústav architektury FAST VUT – prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.
Zahradnická fakulta MU – doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.

> Ostrava
Katedra architektury FAST VŠB - Ing. arch. Aleš Student

> Liberec
Fakulta umění a architektury TUL – prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek

Podíváme-li se do zahraničí, situace je obdobná, i když lze najít zajímavé výjimky.

Department of Architecture na britské University of Cambridge sice stejně jako Fakultu architektury na prestižní švýcarské ETH Zürich, kde působí profesor Miroslav Šik, vede architekt – profesor Koen Steemers BSc BArch MPhil PhD RIBA, resp. Rakušan Prof. Hubert Klumpner a podobně je tomu třeba i u našich nejbližších sousedů, kdy v roli děkanky působí na Fakultě architektury STU v Bratislavě doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, Ph.D.

Nicméně ale např. Fakultu architektury RWTH v německých Cáchách, v Čechách známou asi především díky dlouholetému působení Mirko Bauma, vede statik Univ.-Prof. Dr.-Ing. Martin Trautz (nutno poznamenat, že před ním zde v roli děkana působil Kanadaň, který na fakultě vedl katedru počítačového modelování) a Fakultu architektury na Technické univerzitě v holandském Delftu (dřívější působiště současného děkana pražské FA Zdeňka Zavřela) vede Prof. ir. Karin Laglas – stavařka, která působila jako manažerka stavebních projektů a spolupracovala s několika investičními a developerskými společnostmi. 

Ukazuje se tedy, že podmínka, aby kandidát na děkana byl architekt, určitě není nezbytná.


Aktualizace 18. srpna 2013:
Ve výčtu škol chybí ještě Katedra zahradní a krajinné architektury Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze - Suchdole. Více info zde.

__


Na závěr si ještě neodpustím jednu poznámku trochu mimo téma:

Přijde mi trochu smutné procházet webové stránky jednotlivých vzdělávacích institucí a narážet tam na nesprávně uvedené akademické či vědecko-pedagogické tituly, ať už jde o neexistující tvary (např. Mg.A., Mgr. A., ak. arch. apod.) nebo nesprávně použitá malá či velká písmena nebo mezery (klasicky častý „souboj“ mezi Doc. Ing. nebo doc.ing. atd.). Nerad bych toto téma nějak zbytečně zveličoval, protože je to vlastně celkem malichernost. A ostatně jejich samotné uvádění před jménem, které je v rámci světa víceméně středoevropskou vymožeností, považuji za ne zcela šťastné a klidně bych se přimlouval za změnu do stavu většinou běžného v zahraničí. Ovšem dobrá - máme nějaká pravidla, která vychází ze zvyklostí. Pak je tedy ale dodržujme. Systém užívání / psaní titulů je zcela jasně definován v zákoně o vysokých školách (mj. § 45, 46, 47) a dá se také velice snadno najít na internetu (třeba zde nebo zde). Mám za to, že by toto zvláště instituce, které samy tituly udělují, měly dodržovat a měly by mít v takových záležitostech absolutní pořádek. Samozřejmě dokážu pochopit překlepy (stane se, i když ani to není dobrá vizitka), ale nikoli smyšlené a nikdy neudělované tituly…

úterý 6. srpna 2013

Ideální kandidát?

Jestliže už víme, jaké má děkan kompetence, kdo může navrhovat kandidáty, kdo bude volit, kdo se jím může stát a známe také všechny termíny, přirozeně zbývá si říct, jakými vlastnostmi by měl disponovat. Teď ovšem mám na mysli nejen profesní kvalifikaci, ale především stránku lidskou, tu pro jakoukoli podobnou roli možná úplně nejpodstatnější. Z diskuse, kterou jsem otevřel na podzim loňského roku na facebooku, a která byla tehdy ještě hodně předčasná, a také z několika rozhovorů z poslední doby se vykrystalizoval následující „ideální“ profil:

Kandidát na děkana by podle něho tedy měl být:
  • architekt
  • schopný manažer
  • alespoň trochu známý v zahraničí nebo mít zahraniční zkušenosti a mj. také plynně ovládat alespoň jeden světový jazyk
  • komunikativní se schopností propojovat často velice odlišné názorové proudy na FA, přístupný a otevřený diskusi s kýmkoliv na jakékoli téma
  • znalý fungování akademického prostředí a systému vzdělávání v ČR i v zahraničí
  • určitou morální autoritou v oboru
  • schopen navázat na snahy současného děkana, dotáhnout některé z nich do konce a předložit jasnou vlastní vizi, kam by měla škola v příštích letech směřovat

Souhlasíte s tímto výčtem? Chybí Vám zde něco? Co byste doplnili? Považujete naopak některý z  bodů za zbytečný? Který? A proč?

A napadají Vás případně také jména, která by splňovala taková kritéria?

pondělí 5. srpna 2013

Koho nominovat?

V tomto je volba naprosto otevřená. Nominován, pokud bude souhlasit s kandidaturou, může být skutečně kdokoli. Na rozdíl např. od loňské volby děkana Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde bylo po jednotlivých kandidátech vyžadováno, aby měli titul Ph.D., doc. nebo prof., tuto podmínku, která se v minulosti stala na některých školách terčem kritiky, potenciálním kandidátům FA ČVUT neukládá. Zajímavé ovšem je, že nepožaduje ani celkem "běžné" záležitosti jako např. trestní bezúhonnost (pokud jsem tedy neopomenul prohledat ještě nějaký dokument, v opačném případě mne, prosím, doplňte).

Kdo může nominovat?

Aby byl přehled "kdo je kdo" kompletní, je potřeba doplnit ještě několik informací. Např. tedy také připomenout, kdo může nominovat kandidáta, což volební řád říká zcela jasně:

"Kandidáta na děkana může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce FA ČVUT."

Kdo je členem akademické obce znázorňuje ve schématu v příspěvku týkajícím se fungování fakulty růžová bublina.