pondělí 8. července 2013

Vyhlášení voleb

Průběh volby děkana FA ČVUT pro čtyřleté funkční období od 1. února 2014 schválený Akademickým senátem na svém zasedání 12.6.2013:
 • kandidáta na děkana může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce FA ČVUT
 • návrhy se podávají volební komisi; k zařazení na kandidátku je nezbytný souhlas navrženého kandidáta potvrzený vlastnoručním podpisem, jím vypracovaným stručným profesním životopisem, volebním programem a kontaktními údaji
 • návrhy (přihlášky) v zalepené obálce uchazeči označí viditelně nápisem "VOLBA DĚKANA FA ČVUT" a dle schváleného harmonogramu voleb: 
  • předají osobně proti "potvrzení o předání" na podatelnu FA ČVUT v Praze (úřední hodiny: po - pá 10-14)
  • nebo zašlou doporučeně na adresu: podatelna FA ČVUT, Akademický senát, Fakulta architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, 166 34 Praha 6

Harmonogram volby:
 • Počátek voleb: 26.6.2013
 • Uzávěrka odevzdání návrhů na kandidáty: 2.10.2013 do 10 hod.
 • Volební schůze (veřejné vystoupení kandidátů): 10.10.2013 od 17:30
 • Volba kandidáta na děkana: 23.10.2013
 • Počátek funkčního období: 1.2.2014

Plné znění oznámení na webu FA zde (.pdf)

Žádné komentáře:

Okomentovat