neděle 14. července 2013

Struktura fakulty

Dříve, než se dostaneme k tématům, která budou patrně představovat těžiště diskuse, přiblížím v několika následujících příspěvcích jednotlivé aktéry volby. Na úvod si proto neodpustím možná trochu primitivní, leč dle mého názoru celkem užitečný příspěvek. 

Vycházím totiž z toho, že sám jsem se na škole více zorientoval až někdy v průběhu magisterského programu. Teprve tehdy jsem pochopil, jak fungují jednotlivé orgány fakulty a kdo je či může být členem toho či onoho. Pomohlo mi k tomu si vše jednoduše nakreslit. Původní skicu jsem nyní už pochopitelně nedohledal, a tak jsem musel celou věc dát dohromady znovu (viz níže).

Snad je to přehledné, pro jistotu např. děkanát tvoří děkan + proděkani + neakademičtí pracovníci (tajemník + administrativa). U Vědecko-umělecké rady a Akademického senátu bubliny ukazují oblast, ze které mohou být jmenováni, resp. voleni členové těchto orgánů.

MS = místopředseda Akademického senátu za studentskou část
PS = předseda Akademického senátu


Žádné komentáře:

Okomentovat