čtvrtek 18. července 2013

Jaký je současný stav FA ČVUT?

Po řadě příspěvků především informativního charakteru se konečně dostáváme k jednomu z nejdůležitějších témat. Vycházím z přesvědčení, že působit úspěšně v jakékoli vedoucí pozici bez zpětné vazby je téměř nemyslitelné. Proto, aby mohl nový děkan v budoucnu pozitivně ovlivnit chod a vývoj fakulty, je nutné nejprve znát její současný stav, její přednosti a nedostatky, silné a slabé stránky, jevy fungující i nefungující.

Vyvstává tedy řada otázek:
 • Na co může být FA ČVUT pyšná? Za co by se naopak měla stydět? V čem spočívají její silné stránky a co představuje její největší slabiny? A proč?
 • Jaké vlastnosti by vlastně měl mít absolvent FA ČVUT? Jak připravuje fakulta absolventy na budoucí praxi? Jsou studijní programy včetně náplně jednotlivých předmětů nastaveny optimálně?
 • Je spektrum nabízených studijních programů dostatečné? Reflektuje odpovídajícím způsobem současné problematiky na poli architektury? Mělo by být rozšířeno? Jakým směrem?
 • Jaké je personální obsazení? V čem by případně mohlo být lepší?
 • Funguje organizační struktura fakulty tak, jak by měla? Setkáváte se s nějakými problémy?
 • Jak jste spokojení s informovaností o chodu školy?
 • Jak si stojí v porovnání s jinými školami v rámci ČR? A obstojí ve srovnání se školami v zahraničí?
 • Jak vnímáte činnost fakulty v rámci vědy a výzkumu?
 •  Jak se daří fakultě využívat novou budovu? Jak hodnotíte technické vybavení fakulty? Co Vám chybí?
 • Co na FA ČVUT postrádáte?
 • Co by Vám nejvíce pomohlo ve výuce/studiu?
 • Co vás nejvíc “vytáčí”?
 • Co by měl nový děkan rozhodně změnit?

Své odpovědi, názory či další otázky pište v rámci komentářů zde pod příspěvek.

Jako podklad pro Vaše odpovědi může posloužit také některý z následujících dokumentů:

1 komentář:

 1. Současný stav FA

  Tento blog mě zaujal výzvou k diskuzi na závažné téma. Než napíši komentáře k nastoleným otázkám, cítím potřebu nejdříve vysvětlit svůj postoj k věci. FA ČVUT jsem absolvoval před deseti lety a vnímám změnu prostředí školy.

  Vývoj započatý v 90. letech znamenal obrovský nárůst studentů z řádů desítek na řády stovek studentů v ročníků i rozmnožení architektonických škol v ČR. S dynamickým a někdy až chaotickým rozvojem mám ze spojenou fakultu nejednotnou, rozesetou do mnoha budov, řadu změn v učebním plánu, který se měnil pravidelně každý rok a některé zásadní změny byly platné i zpětně. V současnosti je vývoj fakulty asi klidnější. Shodou okolností jsem začal působit na sousední fakultě stavební, katedře architektury jako pedagog v pozici odborného asistenta. Dovolím si tvrdit, že akademické prostředí mi je blízké, přestože do vnitřního života FA v současnosti moc nevidím. Oproti době, kdy jsem studoval, se změnilo ledacos. Architektů přibývá, práce v oboru ubývá, kreslení s tužkou je odsouváno do pozadí, technologické vymoženosti zabírají stále větší podíl v práci architekta, administrativa spojená s projektováním roste, ale to podstatné zůstává, tedy architektura.

  Nemohu hodnotit věci týkající se vnitřního chodu školy z důvodu jeho neznalosti. Mohu se vyjádřit pouze k věcem, které přesahují rámec fakulty.

  Pokud FA může být na něco pyšná, tak na řadu svých úspěšných studentů a absolventů. Za co by se měla stydět, netuším.

  Vnímám určitou míru soupeření mezi FA a FSv, které je asi pochopitelné. V porovnání již zmíněných fakult si dovolím tvrdit, že FA studenty lépe připravuje na proces vlastní tvorby architektury, zato FSv lépe na proces projektování. Za silnou stránku FA považuji především ateliéry po stránce kreativní, za slabší stránku již zmíněnou přípravu k projektování. Důvodem tohoto tvrzení jsou zkušenosti z praxe i zkušenosti z pořádání studentských workshopů. Porovnávat fakultu s jinými školami je obtížné, ale myslím že FA má na domácí půdě pozici poměrně silnou.

  Co se týče studijních programů, je vhodné se zamyslet nad možným uplatněním absolventů po ukončení studia. Práce pro architekty-projektanty ubývá, což je spojeno s dlouhodobým poklesem stavebního sektoru. Řada absolventů musí počítat s tím, že uplatnění najdou jinde, například: úředník, novinář, kritik, projektant, manažer, přípravář stavby… Připravuje FA své studenty na tuto eventualitu?

  Vlastnosti absolventa pro práci architekta-projektanta jsou podle mého názoru: kreativní způsob myšlení, schopnost práce v týmu, schopnost komunikovat, schopnost se učit a značná znalost stavebního řemesla. Pokud se něco nezměnilo, tak za zásadní nedostatek považuji absenci stavební praxe.

  Myslím si, že FA by stejně jako jakákoliv jiná škola měla usilovat o zveřejňování svých úspěchů a obecně zkvalitňovat komunikaci. V tomto ohledu mám dojem, že i FA je stále hodně na začátku.

  Ing. arch. Jan Hořejší

  OdpovědětVymazat