pondělí 2. září 2013

5 jmen = 5 rozhovorů

Jak jsem naznačoval již v minulém příspěvku, čas běží a ponechávat dál prostor spekulacím, které kolují v rámci architektonické scény, by mohl být luxus, který by ve výsledku spíše mrzel. Proto ačkoli velmi nerad, z oněch spekulací nyní vyjdu a použiji je jako (snad) odrazový můstek pro diskusi nad konkrétními jmény. Nic jiného ostatně není aktuálně ani k dispozici a další opakování toho, kdo může volit, nominovat apod. by bylo jen opětovným máčením již vylouhovaného pytlíku čaje.

Nebudeme si nic namlouvat. Je veřejným tajemstvím, že pokud přijde mezi lidmi řeč na téma, kdo by měl být příštím děkanem, jsou již nějakou dobu zmiňována zcela konkrétní jména. Možná, že jste jich zaslechli více a možná také, že jste zaslechli úplně jiná než já (v takovém případě je uveďte v komentářích), každopádně k mým uším se jich dostalo celkem pět. Abych ověřil, jak se situace má opravdu, všem jsem zavolal a zeptal se jich, jak to vidí. Otázky a odpovědi přináším níže.

1/ Budete v říjnových volbách kandidovat na děkana FA ČVUT?
2/ Jaký hlavní úkol stojí před novým děkanem? 
3/ Máte tip, kdo by mohl kandidovat?


prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc., proděkan pro vědu a výzkum, vedoucí Ústavu teorie a dějin architektury

1/ Nie, neuvažoval som o tom.

2/ Asi si bude musieť položiť otázku koľko študentov má školu absolvovať ročne. A ak bude zvonku, bude sa musieť vpraviť do pomerov ČVUT. To nie je jednoduché. Bolo by dobre, keby pokračoval v Zavřelovom externom hodnotení výkonov tak, aby bolo transparentné. Mal by dbať o čitateľnosť navonok a udržiavať pritom vnútornú pluralitu. Mal by dosiahnuť intenzívnejšie využívanie tejto budovy. A najprv by mal chvíľu dobre načúvať, čo hovoria iní. Lebo dekan nie je až taký všemocný, ako sa zdá. Je to také plávanie v bazéne s medom. 

3/ Vzhľadom na to, čo pre fakultu vykonal a koná, by to mal byť L. Lábus. Ale určite by v tej pozícii vedeli dobre pôsobiť aj iní.


Ing. arch. Petr Hlaváček, proděkan pro rozvoj

1/ Ne, zatím o tom neuvažuji.

2/ Myslím, že fakulta má jako m
nohé jiné instituce tři rozměry. Prvním je poloha ve vnějším kontextu, druhou pozice školy v rámci ČVUT a třetí vnitřní záležitosti. Úkolem děkana bude starat se o všechny tři roviny vyváženě, přičemž nejvážnější je postoj vůči ČVUT a nejdůležitější jsou vnitřní vztahy, které vytváří kvalitu školy a které ty zbývající dvě mohou podpořit. Jinak teď asi není potřeba nějakého spasitele zvenčí, Zdeněk Zavřel odvedl spoustu práce a škola je nastavena dobře.

3/ Zrovna se chystám zavolat Kohoutovi a zkusím ho ukecat...


Poznámka po rozhovoru:
A zdá se, že se mi to nepodařilo. J Kandidatura Jena Jehlíka nám bude chybět.


doc. Ing. arch. Jan Jehlík, vedoucí Ústavu urbanismu

1/ Po dlouhém zvažování a navzdory přemlouvání některých mých kolegů, abych se o roli děkana ucházel, jsem se nakonec rozhodl nekandidovat, a to ze tří důvodů: jednak jsou za tím důvody osobní a rodinné, dále se chci na fakultě naplno věnovat rozdělané práci na poli urbanismu, a také si myslím, že školu, resp. nového děkana teď čekají kroky, na které nemám povahu jako třeba vytvářet širší vazby na evropské architektonické školství, objíždět svět a propagovat školu v zahraničí.


2/ Myslím, že škola je aktuálně celkem slušně personálně obsazena. Ústavy jsou schopny dobře samostatně pracovat, takže potřeba řídit školu z pozice děkana nějakým direktivním způsobem není. Úsilí nového děkana by mělo spočívat především v pročištění studijního plánu ve prospěch větší koncentrace na opravdu architektonické vzdělávání, s tím souvisí i lepší vazba ateliérů a teoretické výuky. V této souvislosti jsou nezbytné strukturální i obsahové změny směrem k rozšíření povědomí o škole v zahraničí a jejím posunu k evropskému standardu. Zatím je přese všechny pozitivní změny z posledních let naše škola stále ještě v některých ohledech podobná té, kterou jsme studovali my, a to by se mělo změnit.


3/ S kolegy jsme se o tom samozřejmě bavili. Pokud to nebude člověk z prostředí fakulty (a jsou tací), je to poměrně problematické, protože to ve výsledku znamená buď zavřít kancelář nebo ji předat svým kolegům, aby se člověk mohl dostatečně věnovat roli děkana. A lidí, kteří by byli v takové pozici, aby si to mohli dovolit a zároveň disponovali vlastnostmi, které se od člověka zastávajícího podobnou roli očekávají, tady není mnoho. Z této sféry jsou to lidé jako třeba Petr Malinský, ale nejsem si jist, že třeba on konkrétně by to chtěl dělat...prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, vedoucí Ústavu navrhování III


1/ V tuto chvíli to nedokážu říct.

2/ Bude to znít banálně, ale měl by školu především dobře vést. Myslím, že před ním stojí poměrně těžký úkol pokračovat v tom, co započalo současné vedení. Díky němu a také díky nové budově je na tom fakulta poměrně dobře, měli bychom se snažit na to navázat a dále rozvíjet. Necítím potřebu nějakých revolučních kroků a změn, které většinou vedou k tomu, že kromě vlastních změn, společenství spíše rozdělují a nestmelují. V současné době mám pocit, že nám v celé společnosti a odráží se to i na fakultě, chybí nejvíce soudržnost a schopnost vzájemné komunikace, spojená s respektováním odlišného názoru.

3/ Nemám a nerad bych nyní kohokoli jmenoval.


doc. Ing. arch. Ján Stempel, vedoucí Ústavu navrhování I

1/ Ne. Ale už jsem slyšel, že prý kandidovat budu. Smál jsem se tomu, nevím, kde se to vzalo, je to naprosto vyloučené. Nejsem totiž typ diplomata.

2/ Pokračovat v cestě, kterou započal Zdeněk Zavřel a dotáhnout proces do situace hodné školy evropské, resp. světové úrovně.

3/ Bavil jsem se o tom s několika lidmi, ale slyšel jsem vždy jasnou odpověď - "ne". A nejen z tohoto důvodu bych je nerad jmenoval.

2 komentáře:

  1. Nechci jakkoliv zpochybňovat osobnost prof. Lábuse, ani jeho předpoklady k zastávání role děkana, napadá mě však následující otázka. Je správné, aby případný budoucí děkan měsíc před uzávěrkou kandidátky nevěděl, zda kandidovat bude či nikoliv?

    OdpovědětVymazat
  2. Díky, Vítku. Škoda toho Kohouta. :-)

    OdpovědětVymazat