pátek 20. září 2013

Další 4 jména = další 4 rozhovory

Více než dva týdny starý příspěvek s pěticí rozhovorů dle zdejšího počitadla i sdílení na facebooku vyvolal, jak se koneckonců dalo očekávat, doposud největší zájem. Nerozhýbal sice diskusi tak, jak jsem doufal, ale i tak se v různých komentářích a debatách, které na tento článek reagovaly, objevila přece jen nějaká další jména rozšiřující okruh potenciálních kandidátů. Stejně jako v případě první pětice jsem je oslovil a zeptal se, jak to vidí. Otázky zůstaly stejné:

1/ Budete v říjnových volbách kandidovat na děkana FA ČVUT?
2/ Jaký hlavní úkol stojí před novým děkanem? 
3/ Máte tip, kdo by mohl kandidovat?


prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, vede vlastní Ateliér Girsa AT se zaměřením na obnovu a konzervaci historických staveb, na fakultě působí jako vedoucí Ústavu památkové péče, kde také vede ateliér

1/ Ne.

2/ Pokračovat v tom, co započal profesor Zdeněk Zavřel, protože ho považuji za nejaktivnějšího a nejvýznamnějšího děkana, kterého fakulta v novodobé historii doposud měla.

3/ Mám, ale nechtěl bych v tuto chvíli jmenovat.


PhDr. JUDr. Jiří Plos, bývalý dlouholetý sekretář České komory architektů, v současnosti pedagog a právník se zaměřením na legislativu výstavby a výkonu povolání architektů, památkové péče, životního prostředí a výkon veřejné správy v těchto sférách

1/ Byl jsem osloven, nevyloučil jsem to, ale zatím to nemohu potvrdit, neboť jsem těm, kteří mne oslovili, i kolegům, s nimiž jsem o tom diskutoval, slíbil, že se ke své případné kandidatuře vyjádřím nejpozději do poloviny příštího týdne, což učiním. Chtěl bych svoje rozhodnutí sdělit jako prvním jim.

2/ Je zatím trochu předčasné o tom mluvit, nicméně svou představu o směrech činnosti mám. Jedná se především o pokračování v transformaci celého systému vzdělávání na fakultě a proměně programu studia, jak bylo započato za děkana Zdeňka Zavřela, potvrzení a posílení jeho univerzitního charakteru, avšak zároveň dále propojovaného s profesní praxí, systematický rozvoj vědy a výzkumu, větší zapojení školy do veřejného prostoru, spolupráce s profesními institucemi a pokračování a další rozvoj spolupráce se zahraničím. Je to velmi v kostce, ale je to program, který bych rád podpořil bez ohledu na to, zda budu či nebudu kandidovat.

3/ Měl jsem, Jana Jehlíka, a jsem smutný z toho, že se kandidatury vzdal, byť jeho důvodům rozumím. Jsem ale přesvědčen, že škola nesmí být odkázána pouze na jednu osobu (děkana), ale že vedení fakulty a její další rozvoj musí být dílem týmovým, což také rád podpořím z jakékoliv pozice.


prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer, do roku 1991 působil celkem 19 let v Anglii a Austrálii, v 90. letech byl vedoucím Katedry architektonické tvorby na FA ČVUT, od roku 1994 spolu s Oldřichem Hájkem vede kancelář Šafer Hájek architekti 

1/ Ne. Byl jsem sice osloven, ale neuvažoval jsem o tom.

2/ Pokračovat v úžasné práci, kterou odvedl Zdeněk Zavřel, čímž nastavil laťku opravdu vysoko. Na ní navázat bude setsakramentsky těžké.

3/ Mám a budu mít velkou radost, pokud tu hozenou rukavici zvedne. Je to Ladislav Lábus.


prof. Ing. arch. Robert Votický, v roce 1968 emigroval a poté působil v Londýně, kde později vedl i vlastní ateliér, v letech 2002 - 2007 byl generálním ředitelem pražské pobočky společnosti Lewis & Hickey Architecture, v letech 2011 - 2013 pak jejím spoluvlastníkem, v roce 2010 se stal spoluzakladatelem ateliéru Transpolis Global, v současnosti působí jako nezávislý architekt, konzultant a akademik   

1/ V tuto chvíli to nedokážu říct. Nevylučuji to. Mám ale aktuálně spoustu práce v rámci VCFA, která finišuje na konci září, a tak jsem zatím neměl příliš času se kandidatuře věnovat. Nejdůležitější je určitě podpora akademického senátu. Zatímco si myslím, že asi splňuji většinu diskutovaných kritérií kandidáta na děkana, nevím do jaké míry odpovídají představám členů AS.

2/ Myslím, že škola rozhodně není v kritickém stavu jako byla při nástupu Zdeňka Zavřela do funkce. Právě naopak. Kroky, které by měly přijít, by měly být evoluční interně a radikální externě. Měly by pokračovat v trendu, který Zdeněk Zavřel nastavil. Určitě by mělo dojít k posílení mezinárodních styků a zlepšení propagace školy. Myslím si, že fakulta potřebuje vizi a program, jak se stát opravdu špičkovou školou ve střední Evropě.

3/ Původně jsem předpokládal, že to bude doc. Jehlík, nyní nevím. Pohybuji se na fakultě zatím jako externista, a tak nemám úplný přehled vhodných a hlavně zainteresovaných kandidátů z FA či mimo ní. Nerad bych proto kohokoli jmenoval, bylo by to nefér bez jeho/jejího souhlasu.


Na závěr - již z předchozí série rozhovorů to bylo patrné a nyní se to potvrzuje naplno. Zdeněk Zavřel se na konci svého mandátu těší, řekl bych, až nebývalé oblibě a uznání svých kolegů. V rámci odpovědí totiž zavládla absolutní shoda, pozitivně jeho působení hodnotí všichni dotazovaní, což je o to vzácnější, uvážíme-li, že jednotliví respondenti reprezentují mnohdy dost odlišné názorové proudy, a to nejen v rámci fakulty.

2 komentáře:

  1. Pokud panuje všeobecná shoda v tom, že je třeba navázat na práci Zdeňka Zavřela, nestálo by za úvahu přemýšlet opět o někom s kontakty a zkušenostmi ze zahraničí. Co třeba Imrich Vaško, Mirko Baum? Nebo i někdo bez vztahu k České republice? Dokázala by se fakulta sžít s někým kdo by komunikoval pouze anglicky?

    OdpovědětVymazat
  2. V současné situaci si nedokáži představit, že by děkan komunikoval pouze anglicky. Myslím si, že cca polovina kantorů na FA neumí tento jazyk na dostatečně vysoké úrovni.

    OdpovědětVymazat