pátek 8. listopadu 2013

Jak se volil děkan

Zasedání Akademického senátu konané 23. 10. 2013 zahájil v 16:00 za kompletní účasti 15 senátorů předseda AS Jan Sedlák. Přítomno bylo také cca 15 hostů, mezi nimiž byli kromě zástupců vedení fakulty, studentů a dalších hostů také tři kandidáti na děkana - prof. Ladislav Lábus, Jiří Plos a prof. Robert Votický. Dalibor Hlaváček byl tou dobou stále v USA v rámci projektu Solar Decathlon.

Úplně prvním bodem bylo přivítání nové senátorky doc. Michaely Brožové, která nahradila prof. Ladislava Lábuse, jež z funkce senátora odstoupil z důvodu své kandidatury.

Poté se pokračovalo schválením zápisu z minulého zasedání se zahrnutím drobné připomínky doc. Vorlíka, aby byl doplněn o zmínku o proběhlém veřejném představení kandidátů, které bylo vlastně mimořádným zasedáním AS.

Následně se senátoři věnovali přípravě blížících se dalších voleb, tentokrát do AS (tomuto tématu se budu ovšem věnovat samostatně v dalším příspěvku) a dále zazněly zprávy vedení fakulty. Děkan FA prof. Zdeněk Zavřel využil takto uděleného slova ke krátkému komentáři volby, ve kterém především vyjádřil spokojenost, že celá procedura probíhá férově v gentlemanském duchu a na závěr popřál senátorům, aby se dobře rozhodli.

Předseda volební komise doc. Vorlík poté referoval o jednotlivých dílčích krocích samotného aktu volby. Studentští senátoři jeho ústy ještě požádali o možnost krátké diskuse se třemi přítomnými kandidáty, která následně proběhla.

Senátorka Kateřina Nováková se ptala, zda jsou jednotliví kandidáti připraveni po volbě spolupracovat s kolegy, kteří nebudou zvoleni. Než došlo na odpovědi, vznesl prof. Lábus "technickou" poznámku s tím, že by mělo být losováno pořadí, ve kterém budou kandidáti odpovídat stejně jako tomu bylo u podobné diskuse při představování kandidátu na rektora ČVUT. Dle následného losu odpovídali kandidáti v pořadí Jiří Plos, prof. Votický a prof. Lábus. Všichni tři shodně vyjádřili ochotu se svými protikandidáty po volbě spolupracovat.

Další dotaz položila místopředsedkyně AS za studentskou část Zdeňka Havlová. Ptala se, jakým způsobem v případě svého zvolení omezí / přizpůsobí jednotliví kandidáti své současné aktivity. Tentokrát odpovídal jako první prof. Votický. Zmínil, že je v tomto ohledu a v tuto chvíli vlastně ideálním kandidátem, neboť všechny jeho aktivity nedávno skončily, prodal svůj podíl ve společnosti a jeho jediné spojení je na dálku s kolegy z USA. Prof. Lábus zopakoval svou větu z veřejného představení kandidátů, kdy řekl, že se bude snažit skloubit případné děkanství s prací ve svém ateliéru s tím, že neslibuje, že zavře ateliér, protože to mj. nejde ze dne na den. Jiří Plos řekl, že tak, jak již zmínil na veřejném představení, počítá, že některé aktivity zcela zastaví, ale rozhodně by chtěl dál učit.

Poté doc. Vorlík vysvětlil průběh samotné volby. Zmínil, že volba je tajná. Volí se hlasovacími lístky, k jejichž úpravě dochází za plentou umístěnou v rohu zasedací místnosti a následně se vhazují do urny. AS také volí pouze kandidáta, jehož teprve rektor jmenuje děkanem. Vítězí kandidát, který získá nadpoloviční většinu - tj. min. 8 hlasů. Pokud v prvním kole nezíská žádný kandidát 8 hlasů, následuje druhé kolo, do kterého postupují dva kandidáti - ten s největší počtem hlasů a ten s druhým nejvyšším počet hlasů. Jsou-li v tomto případě ještě navíc na druhém místě dva kandidáti se shodným počtem hlasů, postupují všichni tři. Pak se koná kolo třetí, kde se postupuje stále stejnou metodou a počet se redukuje na dva. Tzn., že pokud jsou na druhém místě opět dva, rozhodne se mezi nimi, kdo postoupí do finále. Pokud ve třech kolech AS nerozhodne, volby končí a musí být vypsány nové.

Pak se o slovo přihlásil doc. Jan Jehlík, který zmínil, že jakožto reprezentant akademické obce v AS zatelefonoval 14 z 16 vedoucích ústavů na FA, se kterými diskutoval o jednotlivých kandidátech. Řekl, že tento "průzkum" přinesl poměrně jednoznačné výsledky, ale že si není jist, zda tuto informaci sdělovat před kandidáty a jak vůbec s ní má naložit. Doc. P. Vorlík a posléze i předseda AS Sedlák se shodně vyslovili proto, aby výsledky takového soukromého průzkumu senátu nesděloval.

Následně doc. P. Vorlík navrhl, aby další diskuse proběhla pouze v úzkém kruhu senátorů (tři kandidáti na děkana už mezitím nebyli zasedání přítomni). Předseda AS dal o tomto návrhu hlasovat, ale návrh nebyl přijat. Doc. J. Jehlík poté naznačil, že to bylo mířeno v tom smyslu, aby zmíněná debata probíhala čistě jen v kruhu senátorů, tedy bez přítomnosti hostů / veřejnosti, načež z publika (!), ale i od některých senátorů zaznělo, že zasedání AS jsou veřejná. Doc. J. Jehlík zmínil, že to je motivováno především jeho dojmem, že chybí diskuse v rámci AS, kdy ho zajímá názor ostatních senátorů. Předseda J. Sedlák prohlásil, že AS má jen dvě formy, jak může jednat - otevřeně nebo kuloárně každý, kdo s kým chce.

Předseda AS Sedlák následně vybídl k diskusi. Senátorka K. Nováková se zeptala všech senátorů, zda se každý z nich setkal před volbou osobně se "svým" kandidátem. První odpověděl J. Sedlák, který potvrdil, že jej viděl tváří v tvář na představování kandidátů a že ho také potkává často na chodbách fakulty. Senátorka Dana Kolářová sdělila, že se setkala s kandidátem Jiřím Plosem na schůzce iniciované místopředsedkyní AS Zdeňkou Havlovou. Následně však vyjádřila rozčarování a ptala se Z. Havlové, jakým klíčem vybírala senátory, kteří byli na tuto schůzku pozváni, protože až dodatečně zjistila, že na ní nebyli pozváni všichni senátoři a že pokud by toto věděla předem, nezúčastnila by se jí, neboť to nepovažuje za korektní jednání. Místopředsedkyně Havlová se omluvila s tím, že to takto nebylo myšleno. Svoji účast poté na této schůzce potvrdila též senátorka Dana Matějovská. Senátorka Kolářová dále dodala, že s kandidátem Plosem probírali především výuku technických předmětů v návaznosti na obor průmyslový design.

Doc. P. Vorlík se poté zeptal, zda někdo mluvil s kandidátem Daliborem Hlaváčkem a vysvětlil, proč odmítl, aby volební komise, jejímž byl předsedou a místopředsedkyně Havlová členem, organizovala schůzku s kandidátem Jiřím Plosem - přišlo mu to nefér. Jako jedinou korektní variantu spatřoval v diskusi, ve které by byli přítomni všichni kandidáti.

Předseda J. Sedlák následně uzavřel tuto diskusi s tím, že nespatřuje v počínání místopředsedkyně Havlové porušení žádného předpisu, nicméně projevil zklamání nad tím, že si senátoři patrně nejsou rovnocennými kolegy.

Senátorka K. Nováková zopakovala svou předchozí otázku s tím, zda senátoři navázali kontakt také s prof. Votickým. Reagoval doc. J. Jehlík, který potvrdil, že s prof. Votickým komunikoval už dlouho před volbou.

Předseda AS vyzval následně k samotnému aktu volby a předal slovo doc. P. Vorlíkovi, který rozdal senátorům obálky s volebními lístky a předvedl, jak budou senátoři hlasovat. Vyberou lístek, který dají do obálky a zbylé tři lístky hodí do skartovačky. Doc. P. Vorlík pak také zmínil, že je tradicí, že v místnosti byli při volbě vždy senátoři zcela sami. Přítomná veřejnost tím byla následně vyzvána k opuštění zasedací místnosti a sledovala hlasování z chodby skrz prosklenou stěnu.

Po sečtení lístků se vrátila zpátky do místnosti a byly zveřejněny výsledky již opět i za přítomnosti tří kandidátů. Jak již bylo zmíněno, ve volbě (hned v jejím prvním kole) zvítězil prof. Ladislav Lábus (získal 8 hlasů), druhý byl Jiří Plos (7 hlasů). Prof. Robert Votický a Dalibor Hlaváček nezískali žádný hlas. Prof. Lábus následně poděkoval za důvěru a zopakoval, že se bude snažit své děkanství skloubit s prací v ateliéru. Proběhly gratulace dalších kandidátů, senátorů a dalších hostů.

__


Ladislavu Lábusovi tímto ještě jednou gratuluji ke zvolení. V reakci na jeho závěrečnou větu, která od toho okamžiku rezonuje v mých uších, mu zároveň přeji, aby dokázal škole věnovat dostatek času. Fakulta to bude potřebovat, přestože (soudě minimálně dle shodného vyjádření všech devíti oslovených potenciálních kandidátů na děkana) je nyní v celkem slušné kondici.

3 komentáře:

 1. Co to je za strategie, navrhnout "aby další diskuse proběhla pouze v úzkém kruhu senátorů"?
  Jestliže zasedání AS jsou veřejná (a přítomní to spontánně projeví), pak chápu tento návrh jako jednání proti stanovám AS, je to tak? Samotná volba děkana je v tomto asi marginální.
  Se vší úctou nevím, proč by Doc. Janu Jehlíkovi měla v podporování diskuze v rámci senátorů vadit přítomnost veřejnosti.
  Jaká je korektnost toho, že člen volební komise svolá schůzku vybraných senátorů s vybraným kandidátem? Chtěl bych jasnou odpověď.
  Mimo jiné by mi přišlo vhodné, kdyby byla funkce děkana neslučitelná s nějakými ostatními funkcemi, jako například vedoucí ateliéru. Zaprvé vidím jasný střet zájmu, za druhé člověk si prostě musí vybírat. Kdo chce víc, nemá nic.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 1) Ale samotná volba je tajná. Kdyby k tomu došlo, asi bych to těsně před volbou dokázal pochopit. Nic se neděje, hlasovalo se, neprošlo.
   2) Schůzka vybraných s vybraným mi taky přijde nekorektní a odpověď by mě zajímala.
   3) Souhlasím - a o to více se mi nelíbí, když kandidát řekne, že ani těch několik měsíců do převzetí funkce mu nestačí, jelikož své studio nemůže "zavřít ze dne na den" (ze dne na dva měsíce?), takže bude muset běhat po klientech a po všech čertech, místo toho, aby vedl školu.

   Vymazat
 2. Ahoj,

  bod 3), ktery zminuje Jonas docela nyni v praxi chapu.

  I obycejny rodinny dum, od zacatku do konce v preciznim pojeti prof.Labuse, znamena praci na 3-4 roky. On chce byt precizni v obojim, a tak rika vsem narovinu dopredu jak to je a bude. Co je a neni mozne.

  Na PR a HR tam ma take prof.Labus exdekana Zavrela, kteremu funkci nabidnul - alespon videno cernobile z medii.

  On sam o sobe totiz podle mne kandidovat nechtel.

  Kandidoval, aby uchranil smer skoly a jeji puvodni filozofii, kterou castecne s Pleskotem a dalsimi prevzali od Sramkove. Jejich arch. matky. Da-li se tak rict s nadsazkou, ktere ted na podzim nabidli pulatelier a ona hrde a spravne odmitla. Ma stale co nabidnout i dnes.

  Jeho rozhodnuti, dle meho nazoru, bylo dano situaci s moznymi kandidaty pred volbou dekana.

  Plos by urcite byl cestou Kouckeho a dalsich zlatych orlu. Jednani Jehlika mne neprekvapuje. Uz jen z popisu je proti akademicke obci vystupovanim skandalnim.

  Vsimli jste si snad, ze na metropolitni uzemni plan Prahy byla vypsana verejna zakazka?

  Vse dela jen arch.Koucky nebo si vse rozebrali jeho blizci. Nekteri jsou si proste rovnejsi nez oststni a lobuji za zajmy svych blizkych skupin. A to plati i o nasi fakulte, moji ex-fakulte, na ktere jsem 4 roky ucil a chodil na zasedani ustavu. Skola, fakulta Fa Cvut, mi jiz drive vycitala pres vedouciho ustavu vypady vuci ni na verejnosti s ruznymi stiznostmi.
  Myslim si ale, ze je to v jeji prospech, a tak se ji s timto vysvetlenim zaroven omlouvam.

  Snad to nyni vse dobre dopadne. Alma mater, ma i Vase, takto diky neci obeti zustane uchranena temto lobistickym a skupinovym zajmum.

  4.12 snad dale projde zasadni zmenou Obec architektu, kde ocekavam maly prevrat.

  Timto vsim bude snad architektonicky vzduch v CR o poznani cistsi a to vcetne dobre volby dekana na Fa Cvut.
  Urcite je to nejmensi zlo. Demokracie neni idealni, ale zatim nikdo nic lepsiho nevymyslel, neni to tak!?

  S pozdravem,
  Zbynek Buchta
  architekt
  zbynek.buchta@ateliervltava.cz  OdpovědětVymazat