sobota 10. srpna 2013

Kdo vede školy architektury?

V předchozím příspěvku jsem uvedl, že by „ideální“ kandidát na děkana měl být architekt. Bral jsem to víceméně jako samozřejmost. Nicméně po několika rozhovorech a také ohlasech na facebooku už to tak jednoznačně nevidím a přimělo mě to také zjistit, jak to chodí jinde. Nejprve se podíváme po Česku.

V ČR máme nyní de facto již celkem deset škol vyučujících architekturu (zahrneme-li tedy i obor Zahradní a krajinářská architektura na brněnské Mendelově univerzitě) a skutečně je většinou vedou praktikující architekti:

> Praha
Škola architektury AVU – prof. Ing. arch. akad. arch. Emil Přikryl
Katedra architektury na VŠUP – doc. akad. arch. Bohumil Chalupníček
Fakulta architektury ČVUT – prof. Ing. arch. ir. Zdeněk Zavřel
Katedra architektury FSv ČVUT – doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc.
ARCHIP – Ing. arch. Regina Loukotová, Ph.D.

> Brno
Fakulta architektury VUT – doc. Ing. Josef Chybík, CSc.
Ústav architektury FAST VUT – prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.
Zahradnická fakulta MU – doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.

> Ostrava
Katedra architektury FAST VŠB - Ing. arch. Aleš Student

> Liberec
Fakulta umění a architektury TUL – prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek

Podíváme-li se do zahraničí, situace je obdobná, i když lze najít zajímavé výjimky.

Department of Architecture na britské University of Cambridge sice stejně jako Fakultu architektury na prestižní švýcarské ETH Zürich, kde působí profesor Miroslav Šik, vede architekt – profesor Koen Steemers BSc BArch MPhil PhD RIBA, resp. Rakušan Prof. Hubert Klumpner a podobně je tomu třeba i u našich nejbližších sousedů, kdy v roli děkanky působí na Fakultě architektury STU v Bratislavě doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, Ph.D.

Nicméně ale např. Fakultu architektury RWTH v německých Cáchách, v Čechách známou asi především díky dlouholetému působení Mirko Bauma, vede statik Univ.-Prof. Dr.-Ing. Martin Trautz (nutno poznamenat, že před ním zde v roli děkana působil Kanadaň, který na fakultě vedl katedru počítačového modelování) a Fakultu architektury na Technické univerzitě v holandském Delftu (dřívější působiště současného děkana pražské FA Zdeňka Zavřela) vede Prof. ir. Karin Laglas – stavařka, která působila jako manažerka stavebních projektů a spolupracovala s několika investičními a developerskými společnostmi. 

Ukazuje se tedy, že podmínka, aby kandidát na děkana byl architekt, určitě není nezbytná.


Aktualizace 18. srpna 2013:
Ve výčtu škol chybí ještě Katedra zahradní a krajinné architektury Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze - Suchdole. Více info zde.

__


Na závěr si ještě neodpustím jednu poznámku trochu mimo téma:

Přijde mi trochu smutné procházet webové stránky jednotlivých vzdělávacích institucí a narážet tam na nesprávně uvedené akademické či vědecko-pedagogické tituly, ať už jde o neexistující tvary (např. Mg.A., Mgr. A., ak. arch. apod.) nebo nesprávně použitá malá či velká písmena nebo mezery (klasicky častý „souboj“ mezi Doc. Ing. nebo doc.ing. atd.). Nerad bych toto téma nějak zbytečně zveličoval, protože je to vlastně celkem malichernost. A ostatně jejich samotné uvádění před jménem, které je v rámci světa víceméně středoevropskou vymožeností, považuji za ne zcela šťastné a klidně bych se přimlouval za změnu do stavu většinou běžného v zahraničí. Ovšem dobrá - máme nějaká pravidla, která vychází ze zvyklostí. Pak je tedy ale dodržujme. Systém užívání / psaní titulů je zcela jasně definován v zákoně o vysokých školách (mj. § 45, 46, 47) a dá se také velice snadno najít na internetu (třeba zde nebo zde). Mám za to, že by toto zvláště instituce, které samy tituly udělují, měly dodržovat a měly by mít v takových záležitostech absolutní pořádek. Samozřejmě dokážu pochopit překlepy (stane se, i když ani to není dobrá vizitka), ale nikoli smyšlené a nikdy neudělované tituly…

5 komentářů:

 1. Pěkný přehled! Ukázalo se nicméně, že děkanem je opravdu buď většinou architekt, nebo případně osoba z oboru nějak spjatého s architekturou a stavěním. Je tedy vcelku logické že děkan má mít profesní vazbu k fakultě a není jen jakýmsi obecným "manažerem".

  OdpovědětVymazat
 2. Dík za poznámku k pravopisu! Jako typický grammar nazi ji jen vítám. :)

  OdpovědětVymazat
 3. Souhlasím s výše umístěným komentářem. Děkan má mít jistou profesní vazbu, nicméně pole působnosti architekta je natolik široké, že by mohlo dojít k profesní vazne bez kýženého titulu architekt.

  Co se pozice děkana týče, nejsem příliš obeznámen s jeho pracovní náplní, ale osobně bych se vyjádřil takto. Děkana fakulty architektury by měl zajistit akademickou kvalitu na své škole a svou osobností zaštítit jistou reputaci školy. Navíc by měl vladnout i manažerskými schopnostmi. Zkrátka tak jako dobrý architekt by měl mít přehled o všech profesích podílejících se na realizaci projektu, tak se i děkan musí zajistit o jistý druh "akademického a provozního dozoru" své školy.

  OdpovědětVymazat
 4. Dobrý den,
  ve svém pranýřování nesprávného uvádění titulů jste se, alespoň do určité míry, poněkud unáhlil. Jak jste přišel na to, že neexistují tvary Mgr.A. a ak. arch. (pokud jste tedy za chybu nepovažoval zbytnou mezeru v Mgr. A.)? Mgr.A. je správný tvar titulu Magister Artis udělovaného v 90. letech 20. stol. Jde o zkratku stejného titulu jako dnešní MgA. Dnes již neudělované tituly akademický architekt, akademický malíř a akedemický sochař by se skutečně mohly jevit jako "chyták", neb původní kodifikované zkratkové tvary byly akad. arch. ale (sic!) ak. mal. a ak. soch. Protože dodržování takové nuance není rozumně možné vyžadovat, připouští jazyková norma vzájemnou záměnu obou tvarů akad. a ak. A ano, jde o malichernost, ale pokud se už rozhodnete věc rozebírat... :o)

  s pozdravem
  Josef Čančík
  (atelier@echtarchitektura.cz)

  PS: Apropos, ve svém průzkumu mícháte hrušky s jablky. Je věcně pochybné směšovat vedení školy architektury (myšleno fakulty) děkanem s vedením kateder či jednotlivých atelierů. U měřítkem malých uměleckých škol, které nemají fakulty lze vedle děkana stavět pouze osobu rektora. Vedoucí katedry je fakticky administratívní funkce. Jde samozřejmě o diametrálně rozdílné koncepty škol. z nichž se ty tradiční tzv. "kamenné" um. školy vymykají.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den,

   no jo, to jsem si trochu naběhl... :-) Máte pravdu. I přes veškerou důkladnost, kterou jsem věnoval ověřování správných tvarů titulů, mi Mgr.A. úplně utekl a o tom, že lze používat ak. arch. místo akad. arch. jsem se také nikde nedočetl. Nezbývá tedy než přiznat, že jsem se v tomto mýlil a omluvit se za nepřesnosti.

   Ohledně toho, kdo vede školy - ano, jsem si vědom, že je to poněkud zjednodušující výčet a že role děkana fakulty a vedoucího katedry / ústavu (a to ještě záleží na jaké škole) jsou samozřejmě odlišné a odvíjejí se od toho, jakou pozici v hierarchii instituce má konkrétní škola. Myslím si však, že je to do značné míry patrné již z pouhého názvu jednotlivých škol.

   Každopádně ale děkuji za Váš komentář a doplnění/zpřesnění.

   Zdraví
   VP

   Vymazat