úterý 6. srpna 2013

Ideální kandidát?

Jestliže už víme, jaké má děkan kompetence, kdo může navrhovat kandidáty, kdo bude volit, kdo se jím může stát a známe také všechny termíny, přirozeně zbývá si říct, jakými vlastnostmi by měl disponovat. Teď ovšem mám na mysli nejen profesní kvalifikaci, ale především stránku lidskou, tu pro jakoukoli podobnou roli možná úplně nejpodstatnější. Z diskuse, kterou jsem otevřel na podzim loňského roku na facebooku, a která byla tehdy ještě hodně předčasná, a také z několika rozhovorů z poslední doby se vykrystalizoval následující „ideální“ profil:

Kandidát na děkana by podle něho tedy měl být:
  • architekt
  • schopný manažer
  • alespoň trochu známý v zahraničí nebo mít zahraniční zkušenosti a mj. také plynně ovládat alespoň jeden světový jazyk
  • komunikativní se schopností propojovat často velice odlišné názorové proudy na FA, přístupný a otevřený diskusi s kýmkoliv na jakékoli téma
  • znalý fungování akademického prostředí a systému vzdělávání v ČR i v zahraničí
  • určitou morální autoritou v oboru
  • schopen navázat na snahy současného děkana, dotáhnout některé z nich do konce a předložit jasnou vlastní vizi, kam by měla škola v příštích letech směřovat

Souhlasíte s tímto výčtem? Chybí Vám zde něco? Co byste doplnili? Považujete naopak některý z  bodů za zbytečný? Který? A proč?

A napadají Vás případně také jména, která by splňovala taková kritéria?

Žádné komentáře:

Okomentovat